Ngày sửa đổi lần cuối: 29 tháng 09 năm 2023

Chính Sách Quyền Riêng Tư


Chính sách quyền riêng tư này ("Chính Sách") mô tả cách SOLV xử lý và bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn. Trong Chính Sách này, các thuật ngữ “Dữ Liệu Cá Nhân”, “Chủ Thể Dữ Liệu”, và “Xử Lý” sẽ có nghĩa như được quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm. "Chúng ta", "của chúng tôi" và "chúng tôi" là SOLV. "Bạn" và "của bạn" là Chủ Thể Dữ Liệu. Các thuật ngữ viết hoa không được định nghĩa tại Chính Sách này sẽ có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản Chung tại solv.vn / solv.com.vn / solvvietnam.com.

Bằng cách truy cập vào Nền Tảng hoặc sử dụng Dịch Vụ SOLV, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều lệ của chúng tôi trong Chính Sách này.

Hơn nữa, nếu bạn đang truy cập Dịch Vụ SOLV thông qua Ứng Dụng Trên Thiết Bị Di Động (được định nghĩa bên dưới), thì mặc dù Chính Sách này sẽ áp dụng cho việc sử dụng đó, nhưng có thể có các điều khoản về quyền riêng tư (chẳng hạn như các điều khoản được áp dụng bởi các cửa hàng ứng dụng di động như App Store (iOS), Cửa hàng Play của Android (Google), cửa hàng của Microsoft, vào từng thời điểm) sẽ điều chỉnh việc sử dụng Ứng Dụng Trên Thiết Bị Di Động. Hơn nữa, Chính Sách này áp dụng cho tất cả khách truy cập hiện tại và trước đây vào Nền Tảng. Bạn nên quay lại trang này định kỳ để xem phiên bản mới nhất của Chính Sách.

SOLV cam kết duy trì tính bảo mật, toàn vẹn và an toàn của tất cả Dữ Liệu Cá Nhân. Bạn cần đọc kỹ toàn bộ Chính Sách và Điều Khoản Chung của chúng tôi vì một số điều khoản ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ pháp lý của bạn.

1. Dữ Liệu Cá Nhân mà Chúng Tôi Thu Thập và Cách Chúng Tôi Xử Lý

1.1 Thông tin Được Cung Cấp Bởi Người Dùng: Chúng tôi nhận Dữ Liệu Cá Nhân khi Người Dùng đăng ký Tài Khoản, khi bạn truy cập vào Nền Tảng hoặc sử dụng Dịch Vụ SOLV. Thông tin bạn có thể cung cấp cho chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn tên, quốc tịch, tiểu bang/thành phố cư trú, địa chỉ cư trú, địa chỉ e-mail, ngày sinh, giới tính, số liên lạc/số điện thoại di động, chi tiết tài khoản ngân hàng, ảnh gần đây, hình ảnh chữ ký, mã số thuế.

1.2 Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập Tự Động: Ngoài thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi thu thập tự động một số thông tin nhất định về cách bạn truy cập và tương tác với Nền Tảng và Dịch Vụ SOLV ("Thông Tin Sử Dụng"). Thông Tin Sử Dụng này là một phần quan trọng đối với cách chúng tôi cải thiện trải nghiệm của bạn trên Nền Tảng và cung cấp cho bạn các dịch vụ được cá nhân hóa hơn. Chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ khác nhau để thu thập và lưu trữ Thông Tin Sử Dùng này liên quan đến các Dịch Vụ SOLV. Những công nghệ này có thể bao gồm cookie, bộ nhớ web của trình duyệt (ví dụ: HTML5), đèn hiệu web và các công nghệ tương tự. Có ba (3) loại Thông Tin Sử Dụng mà chúng tôi có thể thu thập:

(a) Thông Tin Về Thiết Bị. Đây là thông tin về cách bạn truy cập Dịch vụ SOLV, như hệ điều hành, mẫu ổ cứng, loại ứng dụng hoặc trình duyệt và phiên bản và số nhận dạng độc nhất được liên kết với thiết bị của bạn.

(b) Thông Tin Nhật Ký Hoạt Động. Có một số thông tin nhất định mà chúng tôi tự động thu thập trong nhật ký hệ thống hoặc các tệp tương tự về cách bạn tương tác với Dịch Vụ SOLV, chẳng hạn như tính năng nào bạn truy cập hoặc nhấp vào. Thông Tin Nhật Ký Hoạt Động này cũng có thể bao gồm địa chỉ IP, cấu hình trình duyệt hoặc cấu hình thiết bị, ngày và giờ truy cập và thông tin cookie.

(c) Thông Tin Địa Điểm. Chúng tôi có thể sử dụng một số thông tin nhất định như địa chỉ IP của bạn hoặc Thông Tin Về Thiết Bị hoặc Thông Tin Nhật Ký Hoạt Động khác để ước tính vị trí của bạn (ví dụ: thành phố hoặc tiểu bang của bạn). Chúng tôi cũng có thể yêu cầu sử dụng các dịch vụ hỗ trợ về vị trí trên thiết bị của bạn (thường cung cấp chi tiết điểm truy cập GPS hoặc Wi-Fi) để nâng cao dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng các dịch vụ hỗ trợ vị trí này trên thiết bị của bạn khi có sự đồng ý của bạn.

1.3 Web Beacons Của Bên Thứ Ba và Third-Party Buttons. Chúng tôi có thể hiển thị nội dung của bên thứ ba trên Nền Tảng, bao gồm cả quảng cáo của bên thứ ba. Nội dung của bên thứ ba có thể sử dụng cookie, đèn hiệu web hoặc các cơ chế khác để lấy dữ liệu liên quan để bạn xem nội dung của bên thứ ba trên Nền Tảng. Ngoài ra, chúng tôi có thể triển khai các nút của bên thứ ba (chẳng hạn như nút "thích" hoặc "chia sẻ", nút truyền thông xã hội, v.v.) có thể hoạt động như đèn hiệu web ngay cả khi bạn không tương tác với nút. Thông tin được thu thập thông qua Web Beacons Của Bên Thứ Ba và Third-Party Buttons được thu thập trực tiếp bởi các bên thứ ba này, không phải bởi chúng tôi. Thông tin do bên thứ ba thu thập theo cách này phải tuân theo chính sách thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu của chính bên thứ ba đó.

1.4 Thông Tin từ Các Nguồn Khác: Nhiều tính năng của chúng tôi dựa trên thông tin về bạn mà chúng tôi thu thập từ Đối Tác hoặc các bên khác, chẳng hạn như thông tin của bạn liên quan đến thuế hàng hóa và dịch vụ, báo cáo thuế thu nhập, thông tin công ty của bạn, v.v. từ hồ sơ được lưu giữ bởi cơ quan thuế và các cơ quan chính phủ khác hoặc Đối Tác của chúng tôi.

2. Mục Đích Xử Lý

Chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân cho các mục đích sau:

2.1 Để hoàn tất việc đăng ký Tài Khoản, và vận hành, duy trì, nâng cao và cung cấp tất cả các tính năng của Dịch Vụ SOLV, để cung cấp các dịch vụ và thông tin mà bạn yêu cầu, trả lời các bình luận và câu hỏi và mặt khác để cung cấp sự hỗ trợ cho Người Dùng, đồng thời xử lý và cung cấp các mục nhập và phần thưởng liên quan đến các chương trình khuyến mãi có thể được cung cấp vào từng thời điểm trên Nền Tảng.

2.2 Để đào tạo, giám sát chất lượng, tuân thủ pháp lý.

2.3 Để hiểu và phân tích xu hướng sử dụng và sở thích của Người Dùng, để cải thiện Dịch Vụ SOLV và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, tính năng và chức năng mới.

2.4 Để liên hệ với bạn cho các mục đích quản trị như dịch vụ khách hàng hoặc để gửi thông tin liên lạc, bao gồm cập nhật về các chương trình khuyến mãi và sự kiện, liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi và các bên thứ ba cung cấp và bạn đồng ý nhận các thông tin liên lạc đó bằng cách đồng ý với các điều khoản này.

2.5 Chúng tôi có thể sử dụng cookie và thông tin được thu thập tự động để: (i) cá nhân hóa Dịch Vụ SOLV, chẳng hạn như ghi nhớ thông tin về bạn để bạn không phải nhập lại thông tin đó trong lần truy cập tiếp theo trên Nền Tảng; (ii) cung cấp quảng cáo, nội dung và thông tin tùy chỉnh; (iii) giám sát và phân tích hiệu quả của Dịch Vụ SOLV và các hoạt động tiếp thị của bên thứ ba; (iv) theo dõi các chỉ số sử dụng trang web tổng hợp như tổng số Người Dùng, các tính năng được sử dụng và các trang đã xem; và (v) theo dõi các tương tác, nội dung gửi, trạng thái hoặc các hoạt động khác của bạn trên Nền Tảng.

3. Các Bên Liên Quan Đến Mục Đích Xử Lý

Trừ khi được mô tả trong Chính Sách này, chúng tôi sẽ không tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn. Theo đây, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cho các bên thứ ba trong hoặc ngoài Việt Nam (nếu có) trong các trường hợp sau:

3.1 Đối với hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ ba cho Người Dùng của bạn, chúng tôi cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho những Người Dùng khác hoặc bên thứ ba để cho phép họ cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho bạn thông qua Nền Tảng. Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với nhân viên, người lao động của chúng tôi hoặc các Đối tác mà chúng tôi chúng tôi nhận một số dịch vụ nhất định liên quan đến Nền Tảng và/hoặc Dịch Vụ SOLV mà chúng tôi cung cấp cho bạn.

3.2 Khi chúng tôi cộng tác với các bên thứ ba để cung cấp hoặc cải thiện Dịch Vụ SOLV - Chúng tôi có thể làm việc với các bên thứ ba khác để cung cấp sự phát triển trang web và ứng dụng, lưu trữ, bảo trì và các dịch vụ khác của chúng tôi. Các bên thứ ba này có thể có quyền truy cập hoặc xử lý thông tin về bạn như một phần của việc cung cấp các dịch vụ đó cho chúng tôi. Nói chung, chúng tôi giới hạn thông tin được cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ này ở mức cần thiết một cách hợp lý để họ thực hiện các chức năng của mình và chúng tôi yêu cầu họ đồng ý duy trì tính bảo mật của thông tin đó.

3.3 Sự thay đổi của doanh nghiệp – Dữ Liệu Cá Nhân của bạn có thể được tiết lộ và chuyển giao cho người mua, người thừa kế hoặc người được chuyển nhượng như một phần của bất kỳ hoạt động sáp nhập, mua lại, tài trợ bằng nợ, bán tài sản hoặc giao dịch tương tự nào, hoặc trong trường hợp mất khả năng thanh toán, phá sản hoặc trách nhiệm quản lý tài sản trong đó thông tin được chuyển cho một hoặc nhiều bên thứ ba như một trong những tài sản kinh doanh của chúng tôi.

3.4 Mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị - Chúng tôi có thể cung cấp một số thông tin tổng hợp, thu thập tự động hoặc phi cá nhân nhất định cho các bên thứ ba cho các mục đích khác nhau, bao gồm (i) tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo khác nhau; (ii) cho mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị; hoặc (iii) để hỗ trợ các bên đó hiểu sở thích, thói quen và mô hình sử dụng của Người Dùng đối với một số chương trình, nội dung, dịch vụ, quảng cáo, khuyến mãi và / hoặc chức năng nhất định có sẵn thông qua Dịch Vụ SOLV.

3.5 Lý do pháp lý - Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn nếu được yêu cầu làm như vậy theo Luật Áp Dụng hoặc với tinh thần thiện chí rằng hành động đó là cần thiết để tuân thủ Luật Áp Dụng, theo lệnh của tòa án, trát đòi hầu tòa hoặc lệnh của chính phủ, hoặc để hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác.

3.6 Với sự chấp thuận của bạn - Có thể có những trường hợp giới hạn khác trong đó chúng tôi chia sẻ các loại Dữ Liệu Cá Nhân cụ thể với sự chấp thuận của bạn.

4. Thời Gian Chúng Tôi Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

4.1 Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn ngay khi chúng tôi nhận được và sẽ chỉ xử lý trong thời gian cần thiết cho các mục đích mà thông tin có thể được sử dụng hợp pháp hoặc khi Luật Áp Dụng quy định khác.

4.2 Khi Tài Khoản bị vô hiệu theo Điều Khoản Chung hoặc theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ ngừng xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, và xóa hoặc tiêu hủy Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, ngoại trừ việc lưu giữ dữ liệu đó để thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi theo Luật Áp Dụng.

5. Quyền và Nghĩa Vụ của Bạn

Ngoài các quyền và nghĩa vụ của bạn theo Luật Áp Dụng, bạn có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

5.1 Bạn có các quyền sau đây đối với Dữ Liệu Cá Nhân của bạn:

(a) Được thông báo về việc chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn;

(b) Chấp thuận và rút lại chấp thuận việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn;

(c) Phản đối việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn;

(d) Truy cập vào Dữ Liệu Cá Nhân của bạn đã cung cấp cho chúng tôi;

(e) Cập nhật và chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân của bạn đã cung cấp cho chúng tôi;

(f) Hạn chế việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn;

(g) Yêu cầu cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của bạn;

(h) Thực hiện các hành động như khiếu nại, tố cáo, khởi kiện liên quan đến việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn;

(i) Yêu cầu bồi thường thiệt hại liên quan đến việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn; và

(j) Áp dụng các biện pháp để tự bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.

5.2 Bạn có nghĩa vụ (a) bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, (b) đảm bảo tính chính xác và đầy đủ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi cho phép chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, và (c) tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

6. Những Lựa Chọn Về Quyền Riêng Tư Của Bạn

6.1 Đương nhiên là bạn có quyền phản đối hoặc từ chối việc chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, trong trường hợp đó, chúng tôi có thể không cung cấp Dịch Vụ SOLV cho Người Dùng của bạn hoặc một số tính năng và chức năng của Nền Tảng.

6.2 Bạn có thể cập nhật, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin Tài Khoản và tùy chọn của mình bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập trang tùy chọn Tài khoản của bạn trên Nền Tảng. Nếu bạn muốn xóa, truy cập hoặc sửa đổi bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào mà bạn đã chia sẻ với chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo hotro@solv.vn.

6.3 Nếu bạn muốn rút lại sự đồng ý mà bạn đã đưa ra theo Chính Sách này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại hotro@solv.vn. Xin lưu ý rằng mặc dù bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện sẽ được phản ánh trong cơ sở dữ liệu cá nhân đang hoạt động trong một khoảng thời gian hợp lý, chúng tôi có thể giữ lại tất cả thông tin bạn gửi để sao lưu, lưu trữ, ngăn chặn gian lận và lạm dụng, phân tích, đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý và quy định hiện hành hoặc khi chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý rằng chúng tôi có lý do chính đáng để làm như vậy.

6.4 Nếu bạn nhận được email thương mại từ chúng tôi, bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bằng cách làm theo hướng dẫn có trong email. Bạn cũng có thể chọn không nhận email thương mại từ chúng tôi bằng cách gửi yêu cầu của bạn cho chúng tôi qua email theo địa chỉ hotro@solv.vn. Chúng tôi có thể cho phép bạn xem và sửa đổi các cài đặt liên quan đến bản chất và tần suất truyền thông quảng cáo mà bạn nhận được từ chúng tôi thông qua trang tùy chọn Tài Khoản trên Nền Tảng.

6.5 Xin lưu ý rằng nếu bạn chọn không nhận email thương mại từ chúng tôi hoặc sửa đổi nội dung hoặc tần suất quảng cáo truyền thông mà bạn nhận được từ chúng tôi, có thể mất đến mười (10) ngày làm việc để chúng tôi xử lý yêu cầu của bạn và bạn có thể tiếp tục nhận được thông tin quảng cáo từ chúng tôi trong khoảng thời gian đó. Ngoài ra, ngay cả sau khi bạn chọn không nhận tin nhắn thương mại từ chúng tôi, bạn sẽ tiếp tục nhận được tin nhắn quản trị từ chúng tôi về Dịch Vụ SOLV mà bạn đã đăng ký hoặc chọn tham gia.

6.6 Bạn cũng có thể chọn không tham gia các dịch vụ quảng cáo SMS. Để chọn không tham gia, hãy gửi một từ khóa SMS với số được xác định. Sau khi bạn gửi yêu cầu, có thể mất đến mười (10) ngày làm việc để xử lý yêu cầu của bạn. Hơn nữa, khi có yêu cầu chọn không tham gia liên lạc SMS, bạn sẽ chỉ chọn không nhận tin nhắn quảng cáo. Bạn sẽ tiếp tục nhận được các tin nhắn liên quan đến giao dịch.

7. Bảo Vệ Dữ Liệu và Các Hậu Hỏa hoặc Thiệt Hại Có Thể Xảy Ra

7.1 Chúng tôi sử dụng một số biện pháp bảo vệ vật lý, quản lý và kỹ thuật được thiết kế để cải thiện tính toàn vẹn và bảo mật của thông tin mà chúng tôi thu thập và duy trì theo yêu cầu của Luật Áp Dụng. Chúng tôi đã triển khai tiêu chuẩn cập nhật cho tất cả các quy trình hỗ trợ phát triển và cung cấp các Dịch Vụ SOLV.

7.2 Xin lưu ý rằng không có biện pháp bảo mật nào là hoàn hảo hoặc không thể bị xuyên thủng. Chúng tôi không thể và không đảm bảo rằng thông tin về bạn sẽ không bị truy cập, xem, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy do vi phạm bất kỳ biện pháp bảo vệ vật lý, kỹ thuật hoặc quản lý nào của chúng tôi.

8. Các Thay Đổi Và Cập Nhật Đối Với Chính Sách

Chúng tôi có thể sửa đổi hoặc cập nhật Chính Sách của mình. Vui lòng truy cập lại trang này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào đối với Chính Sách này mà chúng tôi có thể cập nhật vào từng thời điểm. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông báo về các sửa đổi quan trọng đối với Chính Sách này, nếu thích hợp và cập nhật ngày "Sửa đổi lần cuối" ở đầu Chính Sách này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ SOLV xác nhận việc bạn chấp nhận Chính Sách của chúng tôi, như đã được sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với Chính Sách của chúng tôi, như đã được sửa đổi, bạn phải ngừng sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi.

9. Liên Hệ Bảo Vệ Dữ Liệu

Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm hoặc câu hỏi nào liên quan đến Chính Sách này, bạn có thể chia sẻ với chúng tôi tại: hotro@solv.vn.