CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SOLV VIỆT NAM

----------------------------

Số: 01/QC/SOLV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ____ tháng ___ năm 2023

 

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SOLV VIỆT NAM

Website: solvvietnam.com(Tên miền khác trỏ đến website solv.vn)

 

I.                   NGUYÊN TẮC CHUNG

 

-                      Quy chế hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử này (sau đây gọi là “Quy chế”) quy định mục đích, cách thức tổ chức, hoạt động của Sàn TMĐT Solv (như được định nghĩa bên dưới), quy trình giao dịch, quyền, nghĩa vụ và giới hạn trách nhiệm của của Công Ty (như được định nghĩa bên dưới), quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của của Người dùng (như được định nghĩa bên dưới), cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp phát sinh giữa Người dùng trong giao dịch được thực hiện trên Sàn TMĐT Solv, chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng, quản lý thông tin trên Sàn TMĐT Solv, cơ chế rà soát, kiểm soát về quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm trên Sàn TMĐT Solv và các nội dung khác.

 

-                      Website thương mại điện tử www.solvvietnam.com (Nền tảng Solv” hoặc “Sàn TMĐT Solv”) là  các sản phẩm công nghệ do Công Ty TNHH Solv Việt Nam (sau đây gọi là “Công Ty” hoặc “Chủ Sàn”) phát triển và/hoặc có quyền sử dụng và vận hành để cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, bao gồm sàn giao dịch thương mại điện tử và các dịch vụ thương mại điện tử khác, cho Người dùng (như được định nghĩa bên dưới) theo quy định của pháp luật, Điều Khoản Dịch Vụ, Quy chế này và các thỏa thuận khác với Người dùng.

 

-                      Sàn TMĐT Solv được phát triển và vận hành để kết nối, hỗ trợ các thương nhân giao dịch với nhau. Do đó, thành viên chỉ sử dụng Sàn TMĐT Solv để mua, bán hàng hóa và dịch vụ cho mục đích duy nhất là tìm kiếm lợi nhuận. Điều này có nghĩa thành viên không được sử dụng Sàn TMĐT Solv cho mục đích tiêu dùng hoặc sinh hoạt của mình.

 

-                      Sàn TMĐT Solv hoạt động theo nguyên tắc công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật.

 

-                      Mọi hoạt động trên Sàn TMĐT Solv phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cả Người mua (như được định nghĩa bên dưới) và Người bán (như được định nghĩa bên dưới). Trong mọi trường hợp, Người bán sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước khách hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên Nền tảng Solv. Các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch sẽ căn cứ vào các bằng chứng và quy định của pháp luật hiện hành.

 

-                      Tất cả các chủ thể khi tham gia mua bán trên Nền tảng Solvphải tìm hiểu về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của mình, đồng thời cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế này đang có hiệu lực vào thời điểm thực hiện giao dịch.

 

-                      Địa chỉ truy cập dành cho Người bán hàng: solvvietnam.com

 

-                      Địa chỉ truy cập dành cho Người mua hàng: solvvietnam.com

 

II.                QUY ĐỊNH CHUNG

 

-                      Hàng hóa, dịch vụ tham gia giao dịch trên Sàn TMĐT Solvphải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

 

-                      Hoạt động mua bán hàng hóa, sản phẩm dịch vụ qua Sàn TMĐT Solv phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

 

-                      Vì điều kiện khách quan/chủ quan và có thể có nhiều yếu tố can thiệp vào hoạt động của website nằm ngoài tầm kiểm soát của Công Ty, Chủ Sàn không bảo đảm việc truy cập vào các hàng hóa, dịch vụ trên Sàn TMĐT Solv được liên tục, tuyệt đối an toàn hoặc không bị gián đoạn. Hệ thống giao dịch và các dịch vụ được cung cấp đầy đủ và khi có sẵn, không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù công khai hay ngụ ý, và bao gồm nhưng không giới hạn, các bảo đảm về khả năng bán được, sự phù hợp với mục đích, tiêu đề hay không vi phạm. 

 

-                      Các đề mục và chú thích của Quy chế này được đưa vào chỉ nhằm mục đích thuận tiện trong tham khảo và không xác định, giới hạn, giải thích hoặc mô tả dưới bất kỳ hình thức nào phạm vi và quy mô của bất kỳ điều khoản nào trong Quy chế này.

 

-                      Trường hợp, một hay bất kỳ quy định nào của Quy chế này được xem là vô hiệu hoặc không thể thực thi được thì quy định đó sẽ bị xóa bỏ, không được áp dụng nhưng các quy định còn lại vẫn sẽ được thực thi.

 

-                      Người bán (sau đây gọi là “Người bán”) phải là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh hợp pháp và được Công Ty đồng ý cho phép sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử - Sàn TMĐT Solv. Thông qua Sàn TMĐT Solv, Người bán sẽ tạo gian hàng trưng bày, giới thiệu, bán sản phẩm nhằm cung cấp dịch vụ bán hàng hóa đến khách hàng.

 

-                      Người mua (sau đây gọi là “Khách hàng” hoặc “Người mua”) là các thương nhân, tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử - Sàn TMĐT Solv.

 

-                      Sản phẩm là các hàng hóa, dịch vụ hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam được Người bán cung cấp trên sàn giao dịch thương mại điện tử - Sàn TMĐT Solv.

 

-                      Thành viên là những Người bán và Người mua (sau đây gọi chung là “Người dùng”) có đăng ký tài khoản sử dụng trên sàn giao dịch thương mại điện tử Sàn TMĐT Solv.


 

III.             QUY TRÌNH GIAO DỊCH

 

Lưu ý: Các quy trình mô tả các bước cụ thể, có hình ảnh minh họa:

 

1.                  Quy trình dành cho Người mua:

 

Bước 1: Đăng ký tài khoản

 

-                      Truy cập vào giao diện sàn giao dịch điện tử theo link: https://solvvietnam.com

 

Graphical user interface, website

Description automatically generated

 


 

-                      Chọn “Đăng ký

 

Graphical user interface, website

Description automatically generated

 

-                      Nhập thông tin và chọn nút “Nhận OTP

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

-                      Lấy mã OTP từ SMS điện thoại và điền vào ô “Mã xác thực”, sau đó chọn “Đăng ký

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

-                      Màn hình sau khi đăng ký tài khoản thành công

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Bước 2: Đăng nhập

-                      Truy cập vào giao diện phần mềm theo link: https://solvvietnam.com

-                      Chọn “Đăng nhập

-                      Nhập đầy đủ thông tin đăng nhập gồm: Tên đăng nhập (số điện thoại) và mật khẩu

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

-                      Chọn nút “Đăng nhập”, hệ thống sẽ hiển thị thông báo đăng nhập thành công

 

Graphical user interface

Description automatically generated with low confidence

Bước 3: Cập nhật thông tin tài khoản và địa chỉ giao hàng

 

-                      Quản lý thông tin tài khoản: Nhấp chuột vào tên của chủ tài khoản nằm ở góc phải trên cùng, bấm chọn “Hồ sơ

 

Graphical user interface, website

Description automatically generated


 

 

-                      Cập nhật thông tin và chọn nút “Lưu thay đổi” để hoàn thành việc cập nhật thông tin tài khoản

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated


 

-          Thêm địa chỉ nhận hàng: Tại giao diện như trên, chọn nút “Xem địa chỉ để xem danh sách địa chỉ đã lưu. Chọn nút “Thêm địa chỉ” tại giao diện phía dưới để thêm địa chỉ nhận hàng

 

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated

 

-                      Nhập thông tin địa chỉ, tích chọn vào ô “Đặt làm địa chỉ mặc định” và bấm “Lưu”. Người mua có thể thêm một hoặc nhiều địa chỉ nhận hàng khác bằng cách làm tương tự

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated

 


 

 

Bước 4: Hướng dẫn mua hàng

 

-                      Tìm kiếm sản phẩm

 

(i)                 Tìm kiếm bằng ô tìm kiếm ở Trang chủ, cụ thể là tại giao diện trang chủ khi đăng nhập, nhập từ khóa vào ô tìm kiếm và bấm icon “Tìm kiếm” hoặc ấn phím “Enter

 

Graphical user interface, website

Description automatically generated


 

 

(ii)              Tìm kiếm chuyên sâu hơn bằng cách tích chọn icon “Bộ lọc” bên cạnh ô “Tìm kiếm” hoặc bằng cách “Nhập giá” theo khoảng giá rồi bấm nút “Áp dụng

 

Graphical user interface, website

Description automatically generated


 

 

(iii)            Tìm kiếm bằng cách xem sản phầm trong “Danh mục” trong phần “Bộ lọc

 

Graphical user interface, website

Description automatically generated


 

 

(iv)             Tìm kiếm bằng cách xem sản phẩm của “Nhà cung cấp”, cụ thể là tại giao diện trang chủ đăng nhập, kéo xuống phần “Nhà cung cấp”, nhấp chuột vào “Xem gian hàng” cần xem thông tin chi tiết:

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

-                      Đặt mua sản phẩm:

 

(i)                 Tìm sản phẩm mua như hướng dẫn ở mục “Tìm kiếm sản phẩmnêu trên

 

(ii)              Nhấp chuột xem chi tiết sản phẩm như: nhà cung cấp, giá sản phẩm, chứng nhận chất lượng, thông tin sản phẩm, v.v.

Graphical user interface, application, website, Teams

Description automatically generated


 

 

(iii)            Chọn phân loại hàng, số lượng, sau đó chọn “Thêm vào giỏ hàng” (nếu Người mua còn muốn tiếp tục chọn sản phẩm khác trên Sàn) hoặc chọn “Mua ngay” (nếu Người mua muốn thực hiện đặt hàng ngay) thì sản phẩm sẽ ngay lập tức được thêm vào giỏ hàng

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated


 

 

(iv)             Nhấp chuột vào biểu tượng “Giỏ hàng” trên góc màn hình bên phải

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated


 

 

(v)               Tích chọn đánh dấu sản phẩm cần mua sau đó bấm nút “Mua hàng

 

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated


 

 

(vi)             Nhập lời nhắn của shop (nếu có) và bấm nút “Đặt hàng” để hoàn thành quá trình đặt hàng

 

Graphical user interface, text, application, Teams

Description automatically generated


 

-                      Hướng dẫn xem tình trạng đơn hàng: Người mua chọn logo “Tài khoản” sau đó chọn “Quản lý đơn hàng

 

 

-                      Một số trạng thái đơn hàng:

 

(i)                 Chờ xác nhận (hay còn được biết đến là “Chưa xác nhận”):

§     Đơn hàng đang chờ Người bán xác nhận.

§     Ở trạng thái này, Người mua có thể “Hủy” đơn hàng.

 

(ii)              Chờ nhận hàng:

§     Đơn hàng đã được Người bán xác nhận, đang trong quá trình xử lý và chưa gửi hàng.

§     Người mua có thể yêu cầu “Hủy” đơn hàng ở trạng thái này. Khi yêu cầu “Hủy”, Người bán có thể đồng ý hủy đơn hoặc không đồng ý hủy đơn.

 

(iii)            Đã giao hàng:

§     Đơn hàng đã được Người bán gửi cho bên vận chuyển.

§     Ở trạng thái này, Người mua không thể “Hủy” đơn hay yêu cầu “Hủy”.

 

(iv)             Đã nhận hàng: Đơn hàng mà Người mua đã nhận được.

 

(v)               Yêu cầu hủy: Đơn hàng được Người mua yêu cầu “Hủy” đơn sau khi Người bán đã xác nhận đơn hàng

 

(vi)             Đã hủy: Đơn hàng đã bị “Hủy”do người bán hoặc người mua.

 

(vii)          Chưa nhận hàng: Các đơn hàng được bên bán gửi cho bên vận chuyển nhưng chưa đến tay người mua

 

(viii)        Đã đánh giá: Các đơn hàng mà người mua đã nhận được và gửi đánh giá sản phẩm lên Sàn

 

2.                  Quy trình dành cho Người bán

 

Bước 1: Đăng ký tài khoản

 

-                      Người bán truy cập vào giao diện phần mềm theo link:  https://solvvietnam.com

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated


 

 

-                      Chọn “Đăng ký

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

-                      Nhập đầy đủ thông tin gian hàng và chọn nút  “Tiếp theo

 

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated


 

-                      Lấy OTP từ số điện thoại và điền vào ô “Mã xác thực theo số điện thoại”, truy cập vào email, lấy mã OTP và điền vào ô “Mã xác thực qua thư điện tử”, sau đó chọn “Tiếp theo

 

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated

 

-                      Màn hình sau khi đăng ký tài khoản thành công

 

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated


 

Bước 2: Đăng nhập

 

-                      Người bán truy cập vào giao diện phần mềm theo link: https://solvvietnam.com

 

-                      Nhập đầy đủ thông tin đăng nhập gồm: tên đăng nhập (email) và mật khẩu

 

-                      Chọn nút “Đăng nhập”, hệ thống sẽ hiển thị thông báo đăng nhập thành công theo giao diện như hình dưới đây:

 

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated

 


 

Bước 3: Cập nhật thông tin gian hàng

 

-                      Cập nhật thông tin gian hàng: Tại menu bên trái, chọn “Thông tin cá nhân” và chọn “Thông tin cửa hàng

 

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated

 

-                      Quản lý địa chỉ:

 

Graphical user interface, application, website

Description automatically generated

 

-                      Chỉnh sửa thông tin cá nhân và chọn nút “Lưu

 

Bước 4: Cập nhật thông tin tài khoản

 

-                      Chọn vào tên của chủ tài khoản nằm ở góc phải trên cùng à chọn “Thông tin tài khoản

 

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated

 

-                      Nhập thông tin cần thay đổi và chọn nút “Lưu” để hoàn thành thay đổi thông tin. Bên cạnh đó, Người bán cũng có thể thay đổi mật khẩu tại tab “Đổi mật khẩu

 

Graphical user interface, text, application, Teams

Description automatically generated

 

Bước 5: Quản lý thông tin sản phẩm

 

-                      Thêm sản phẩm

 

§     Trên thanh menu trái, chọn “Thêm sản phẩm

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

 

§     Chú ý đến Đơn vị tính, Quy cách đóng gói.

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated


 

§     Quản lý thuộc tính của sản phẩm bằng cách chọn nút “Thêm tính chất sản phẩm

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

§     Nhập “Giá”, “Số Lượng” các thông tin của sản phẩm và chọn nút “Lưu kho hàng

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

§     Mỗi khi thông tin sản phẩm được thay đổi, trạng thái của sản phẩm chuyển sang “Chờ duyệt”.


 

 

-                      Tìm kiếm sản phẩm: Để tìm kiếm sản phẩm, có thể dùng một số cách sau:

§     Tìm kiếm theo trạng thái sản phẩm. Click chọn trạng thái để xem danh sách các sản phẩm thuộc trạng thái đó

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence

 

§     Tìm theo Tên sản phẩm/ Mã sản phẩm/ Danh mục hàng hóa, Trạng thái, Trạng thái duyệt

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence

-                      Quản lý tất cả sản phẩm

§     Xem “Quản lý đơn hàng

§     Chọn “Sản phẩm” ở menu nhỏ

 

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated

 

-                      Quản lý sản phẩm nổi bật

§     Để quản lý sản phẩm nổi bật của gian hàng, trên thanh menu nhỏ, Người bán chọn “Sản phẩm nổi bật

 

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated


 

§     Nhập từ khóa vào ô tìm kiếm, nhấp chuột vào sản phẩm cần chọn và danh sách sản phẩm. Làm tương tự với các sản phẩm khác để có danh sách sản phẩm nổi bật như ý muốn.

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

-                      Một số trạng thái của sản phẩm:

 

(i)                 Chờ duyệt:

§     Các sản phẩm mới được Người bán/gian hàng gửi đến Sàn để duyệt.

§     Các sản phẩm này chưa xuất hiện tại trang chủ của Sàn.

 

(ii)              Đang xét duyệt: Các sản phẩm đã được Sàn tiếp nhận và đang kiểm tra tính phù hợp với các yêu cầu và điều kiện của Sàn.

 

(iii)            Đang hoạt động: Các sản phẩm đã được Sàn duyệt và được xuất hiện trên trang chủ Sàn.

 

(iv)             Vi phạm:

§     Các sản phẩm được Sàn tiếp nhận, phát hiện không đáp ứng các yêu cầu của Sàn sẽ bị “Hủy” duyệt.

§     Sản phẩm bị “Hủy” duyệt sẽ không xuất hiện trên Sàn.

 


 

Bước 6: Quản lý đơn hàng

 

-                      Tìm kiếm đơn hàng:

 

§     Chọn “Tất cả” trên thanh menu trái

 

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated

 


 

§     Tìm đơn hàng bằng bộ lọc theo “Ngày” hoặc theo “Mã đơn hàng/Tên người mua/Sản phẩm

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

3.                  Quy trình giao nhận, vận chuyển

 

(i)                 Các phương thức giao hàng: Sau khi xuất hiện đơn hàng trên hệ thống, Người bán sẽ liên hệ với đơn vị vận chuyển để giao hàng cho Khách hàng.

(ii)              Thời hạn giao hàng:

 

-                      Công Ty và Sàn không trực tiếp giao hàng cho Khách hàng, theo đó, việc giao hàng sẽ do Người bán (tức là các gian hàng) thực hiện, đăng tải công khai thời gian giao hàng khi Người mua tiến hành đặt hàng thời gian ước tính giao hàng sau khi Người mua tiến hành đặt hàng tại trang “Quản lý đơn hàng” và đơn hàng đã được Người bán xác nhận.

 

-                      Công Ty cam kết sẽ theo sát công việc này và can thiệp khi cần thiết để đảm bảo việc giao hàng cho Khách hàng diễn ra nhanh chóng và chính xác.

 

-                      Trường hợp giao hàng chậm trễ mà không báo trước, Khách hàng có thể từ chối nhận hàng và Người bán sẽ phải hoàn trả toàn bộ số tiền mà Khách hàng đã trả trước (nếu có) trong vòng 7 ngày.

 

(iii)            Các lưu ý khác:

 

-                      Người bán cam kết có đầy đủ hóa đơn.

 

-                      Trường hợp có những rủi ro phát sinh trong quá trình vận chuyển (va đập, ẩm ướt, tai nạn…) có thể ảnh hưởng đến hàng hóa, Khách hàng cần phải kiểm tra hàng hóa thật kỹ trước khi ký nhận, do vậy, Người bán sẽ không chịu trách nhiệm với những sai lệch về hình thức của hàng hóa sau khi Khách hàng đã ký nhận hàng.

 

-                      Phí vận chuyển sẽ được tính theo phí của các đối tác vận chuyển mà Người bán chỉ định, tùy vào địa điểm giao hàng và khối lượng của đơn hàng. Theo đó, khi liên hệ xác nhận lại đơn hàng với Khách hàng, Người bán sẽ phải báo mức phí vận chuyển cụ thể cho Khách hàng.

 

-                      Phân định trách nhiệm về việc cung cấp chứng từ hàng hóa giữa Người bán, bên cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử và bên cung cấp dịch vụ logistics trong trường hợp có giao kết sử dụng dịch vụ logistics của bên thứ ba:

 

§     Người bán hoàn toàn chịu trách nhiệm đóng gói sản phẩm của mình đúng quy cách khi giao hàng cho đơn vị vận chuyển. Trường hợp bao bì/gói/hộp đựng sản phẩm vẫn còn nguyên vẹn trong quá trình vận chuyển nhưng hàng hóa bên trong lại bị hư hại do đóng gói không đúng cách, Sàn sẽ không giải quyết bất cứ khiếu nại yêu cầu bồi thường nào từ phía Người bán hoặc Người mua (trong trường hợp gửi trả hàng).

 

§     Người bán cần phải giữ lại vận đơn/hóa đơn vận chuyển mỗi khi giao hàng cho đơn vị vận chuyển. Khi có bất kỳ khiếu nại hay tranh chấp nào về mất mát hàng hóa xảy ra, vận đơn/hóa đơn vận chuyển sẽ là bằng chứng vững chắc nhất chứng minh Người bán đã giao hàng.

 

4.                  Quy trình xác nhận/ hủy đơn hàng

 

(i)                 Quy trình xác nhận đơn hàng, giao hàng, hủy đơn hàng của Người mua: 

 

Như đã nêu ở Mục III.1 (Bước 4: Hướng dẫn mua hàng) ở trên, Người mua chỉ có thể hủy đơn hàng khi đơn hàng đang ở trạng thái sau:

 

§     Chưa xác nhận: Đơn hàng đang chờ Người bán xác nhận, theo đó, Người mua có thể “Hủy” đơn hàng ở trạng thái này.

 

§     Chờ nhận hàng: Đơn hàng đã được Người bán xác nhận, đang trong quá trình xử lý và chưa gửi hàng, theo đó gười mua có thể yêu cầu “Hủy” đơn hàng ở trạng thái này; tuy nhiên, khi yêu cầu “Hủy”, Người bán có thể đồng ý hủy đơn hoặc không đồng ý hủy đơn.

 

(ii)              Quy trình xác nhận đơn hàng, giao hàng, hủy đơn hàng của Người bán:

 

-                      Người bán vào “Quản lý đơn hàng”, và kiểm tra xem đơn hàng nào ở trạng thái “Chưa xác nhận

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated

 

-                      Sau đó, chọn thao tác “Xác nhận

 

-                      Lưu ý:

 

§     Đơn hàng sau khi “Xác nhận” và chuyển sang trạng thái “Đang xử lý” thì bên dưới mỗi đơn hàng “Đang xử lý” sẽ xuất hiện hai lựa chọn là “Đang giao hàng” và “Hủy đơn hàng”.

 

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated


 

 

§     Sau khi chuẩn bị hàng và giao hàng cho bên vận chuyển, Người bán cần chuyển sang trạng thái “Đã giao hàng” cho bên vận chuyển để hoàn tất việc xử lý đơn hàng. Lúc này đơn hàng sẽ chuyển sang mục “Đã giao hàng”.

 

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated

 

§     Sau khi Người mua nhận được hàng và chọn “Đã nhận hàng” thì đơn hàng sẽ được chuyển sang trạng thái “Đã nhận hàng”.

 

-                      Quy trình hủy đơn hàng:

 

§     Hủy đơn “Chưa xác nhận” và “Đã xác nhận” do Người bán:

Để hủy đơn, chọn nút “Hủy đơn hàng

 

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated


 

§     Nhập lý do hủy đơn và chọn nút đồng ý “Hủy đơn hàng”, theo đó, đơn hàng phía Người bán sẽ chuyển sang trạng thái “Đã hủy” và đơn hàng phía Người mua cũng sẽ chuyển sang trạng thái “Đã hủy” và Người mua sẽ nhận được thông báo của Người bán trong chi tiết đơn hàng.

 

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated

 

5.                  Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền

 

(i)                 Quy định về kiểm hàng

 

-                      Người mua chỉ có thể kiểm tra các yếu tố bên ngoài của gói hàng như Thông tin mua hàng và tình trạng gói bọc sản phẩm.

 

-                      Nếu phát hiện gói hàng có dấu hiệu bị bóp méo, dập nát hoặc sai thông tin người nhận, Người mua nên từ chối nhận hàng và thông báo ngay cho Sàn.

 

-                      Người mua chỉ có thể mở gói hàng sau khi thanh toán đầy đủ cho nhân viên vận chuyển.

 

-                      Sàn khuyến khích người mua nên chụp lại kiện hàng trước và sau khi nhận hàng, hoặc quay video quá trình mở kiện hàng, để làm bằng chứng nếu có tranh chấp về sau.

 

(ii)              Chính sách trả hàng và hoàn tiền

 

-                      Sàn TMĐT Solv đảm bảo quyền lợi của Người mua bằng cách cho phép Người mua gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và/hoặc hoàn tiền trước khi hết hạn.

 

-                      Theo yêu cầu của Người bán/Người mua và để hỗ trợ Người bán/Người mua trong việc giải quyết các xung đột có thể phát sinh trong quá trình giao dịch, Người bán/Người mua có thể liên hệ với nhau để thỏa thuận về việc giải quyết tranh chấp của họ hoặc báo cáo lên Sàn TMĐT Solv và/hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được hỗ trợ trong việc giải quyết bất kỳ tranh chấp xảy ra trước, trong hoặc sau khi sử dụng dịch vụ của Sàn TMĐT Solv.

 

(iii)            Điều kiện yêu cầu trả hàng/hoàn tiền

 

-                      Người mua đồng ý rằng đối với các sản phẩm mua tại Sàn TMĐT Solv, Người mua chỉ có thể yêu cầu trả hàng/hoàn tiền trong các trường hợp sau:

 

§     Người mua đã thanh toán nhưng (a) không nhận được toàn bộ các sản phẩm đã đặt, hoặc (b) nhận được sản phẩm là hàng giả, hàng nhái;

§     Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển;

§     Người bán giao sai sản phẩm cho Người mua (ví dụ: sai chủng loại, sai chất lượng, v.v.);

§     Sản phẩm mà Người mua nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà Người bán cung cấp trong mục mô tả sản phẩm;

§     Người bán đã tự thỏa thuận và đồng ý cho Người mua trả hàng (tuy nhiên, Sàn TMĐT Solv sẽ cần Người bán xác nhận lại những thỏa thuận này).

 

-                      Người mua có thể gửi yêu cầu trả hàng/hoàn tiền trong vòng 03 (ba) ngày kể từ lúc đơn hàng được cập nhật ở trạng thái “Đã nhận hàng”. Riêng đối với các sản phẩm là thực phẩm có thời gian bảo quản ngắn (dưới 03 (ba) ngày, trừ trường hợp chưa nhận được hàng), Người mua cần gửi yêu cầu trả hàng/hoàn tiền trong vòng 24 giờ kể từ lúc đơn hàng được cập nhật ở trạng thái “Đã nhận hàng”.

 

-                      Sàn TMĐT Solv luôn xem xét cẩn thận các yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định nêu trên và theo điều khoản dịch vụ của Sàn TMĐT Solv.

 

-                      Chính sách trả hàng/hoàn tiền này không áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa miễn đổi, trả hoặc miễn hoàn tiền đã được thông báo trên Sàn TMĐT Solv. 

 

-                      Công Ty không chịu trách nhiệm trả hàng/hoàn tiền lại trong trường hợp Khách hàng đặt mua sai sản phẩm, hàng hóa trên Sàn TMĐT Solv.

 

(iv)             Không thay đổi quyết định mua hàng

 

-                      Trừ khi được đề cập trong chính sách trả hàng/hoàn tiền này, các trường hợp trả hàng/hoàn tiền do Người mua thay đổi ý định mua hàng sẽ không được chấp nhận.

 

-                      Chính sách trả hàng/hoàn tiền này không áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa miễn đổi, trả hoặc miễn hoàn tiền đã được thông báo trên Sàn TMĐT Solv. 

 

-                      Công Ty không chịu trách nhiệm trả hàng/hoàn tiền lại trong trường hợp Khách hàng đặt mua sai sản phẩm, hàng hóa trên Sàn TMĐT Solv.

 

(v)               Nghĩa vụ của Người bán

 

-                      Khi nhận được yêu cầu trả hàng/hoàn tiền từ phía Người mua, Sàn TMĐT Solv sẽ xem xét và quyết định cho Người mua được trả hàng/hoàn tiền, đồng thời thông báo về (i) yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua hoặc về (ii) quyết định xử lý yêu cầu Trả hàng/hoàn tiền của Sàn TMĐT Solv cho Người bán trên Nền tảng Solv và/hoặc thư điện tử và/hoặc tin nhắn điện thoại.

 

-                      Người bán cần gửi phản hồi trong vòng 02 ngày (hoặc một thời hạn khác được quy định bởi Sàn tùy từng thời điểm) kể từ ngày nhận được thông báo của Sàn TMĐT Solv nếu (i) Người bán không đồng ý với quyết định hoàn tiền của Sàn TMĐT Solv hoặc nếu (ii) Người bán chưa nhận được hàng trả về hoặc hàng trả về không thuộc các trường hợp mà Người mua được hoàn hàng/trả tiền hoặc hàng bị hư hỏng, mất mát trong quá trình hàng được hoàn trả. Sau thời gian này mà Sàn TMĐT Solv không nhận được bất cứ phản hồi nào từ Người bán, (i) Sàn TMĐT Solv hiểu rằng Người bán hoàn toàn đồng ý với quyết định xử lý của Sàn TMĐT Solv và không có bất kỳ khiếu nại nào, và (ii) việc hoàn tiền cho người mua có thể được Sàn TMĐT Solv cân nhắc thực hiện mà không cần Người mua phải thực sự hoàn trả hàng cho Người bán.

 

(vi)             Tình trạng của hàng trả lại

 

-                      Để hạn chế các rắc rối phát sinh liên quan đến trả hàng, Người mua lưu ý (i) cần phải đóng gói theo quy định về đóng gói hàng và gửi trả sản phẩm bao gồm toàn bộ phụ kiện đi kèm, hóa đơn giá trị gia tăng, tem phiếu bảo hành (nếu có) và (ii) sản phẩm phải trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận hàng. Người mua bắt buộc phải quay video hoặc chụp lại ảnh sản phẩm ngay khi nhận được hàng và trong lúc đóng gói hàng trả về để làm bằng chứng đối chiếu/khiếu nại về sau.

 

(vii)          Chi phí trả hàng: Chi phí trả hàng sẽ theo thỏa thuận giữa Người mua và Người bán.

 

(viii)        Hoàn tiền cho hàng trả lại: Sàn sẽ đồng ý hoàn tiền cho Người mua khi Người mua đáp ứng một trong các trường hợp sau:

 

-                      Người bán xác nhận đã nhận được hàng trả lại, hoặc

-                      Người mua chấp nhận đề xuất hoàn tiền không cần trả hàng của Người bán, hoặc

-                      Đơn hàng của Người mua đủ điều kiện được trả hàng/hoàn tiền và Sàn quyết định cho Người mua được hoàn tiền khi Người mua đã gửi trả hàng cho đơn vị vận chuyển và đơn vị vận chuyển xác nhận đã nhận được hàng hoàn trả.

 

6.                  Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm: Quy trình bảo hành, bảo trì sản phẩm sẽ được áp dụng tùy theo loại mặt hàng và chính sách của Người bán.

 

7.                  Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

 

-                      Theo yêu cầu của Người bán/Người mua và để hỗ trợ Người bán/Người mua trong việc giải quyết các xung đột có thể phát sinh trong quá trình giao dịch, Người bán/Người mua có thể liên hệ với nhau để thỏa thuận về việc giải quyết tranh chấp của họ hoặc báo cáo lên Sàn TMĐT Solv và/hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được hỗ trợ trong việc giải quyết bất kỳ tranh chấp xảy ra trước, trong hoặc sau khi sử dụng dịch vụ của Sàn TMĐT Solv.

 

-                      Sàn khuyến khích Người mua chủ động liên hệ với Người bán để thương lượng và giải quyết với nhau thông qua các kênh liên lạc được cung cấp trên hệ thống Sàn TMĐT Solv khi có bất cứ vấn đề nào phát sinh trong giao dịch.

 

-                      Trường hợp Người mua không liên hệ được với Người bán, Khách hàng cần liên lạc qua email hotro@solv.vn hoặc hotline số 028 7100 1100 để được hướng dẫn giải quyết.

 

-                      Trong trường hợp Người mua và Người bán không thể đồng thuận về phương án giải quyết, Người mua và Người bán có thể khiếu nại, khiếu kiện lên các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết.

 

-                      Nếu một bên khiếu nại, khiếu kiện bên kia tới các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bên khiếu nại cần thông báo kịp thời với Công Ty về vụ việc tranh chấp này kèm theo những thông tin mà Công Ty yêu cầu theo từng vụ việc cụ thể. Người mua và Người bán đồng ý rằng Công Ty không còn trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa hai bên khi hai bên đã xác định khiếu nại lên các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

-                      Người mua và Người bán đồng ý bồi thường và giữ cho Công Ty và Sàn TMĐT Solv không bị thiệt hại, hoặc chống lại bất kỳ việc khiếu nại, kiện tụng, hoặc các nghĩa vụ/trách nhiệm, thiệt hại, tuyên bố, hình phạt, tiền phạt, các chi phí và phí tổn (bao gồm, nhưng không giới hạn bất kỳ chi phí giải quyết tranh chấp nào khác) có liên quan phát sinh từ hoặc có liên quan đến bất kỳ hành động nào của Công Ty và Sàn TMĐT Solv theo Chính sách trả hàng/hoàn tiền này.

 

8.                  Quy trình thanh toán

 

(i)                 Thanh toán giữa Người bán và Người mua:

 

Việc thanh toán giữa Người mua và Người bán được thực hiện trực tiếp với nhau mà không thông qua Công Ty (thông qua các hình thức: tiền mặt/COD, ví điện tử, cổng thanh toán (thẻ quốc tế và nội địa), chuyển khoản internet banking, tài khoản mobile/ SMS), theo đó, Người mua và Người bán sau khi được kết nối với nhau thông qua Sàn TMĐT Solv thì Người mua và Người bán sẽ tự ký kết hợp đồng với nhau mà không có sự can thiệp của Công Ty. 

 

(ii)              Thanh toán giữa Người bán và Công Ty:

 

-                      Người bán không phải thanh toán bất kỳ khoản phí nào khi mở tài khoản để sử dụng dịch vụ trên Sàn TMĐT Solv.

 

-                      Trong mọi trường hợp, Người bán chỉ chịu trách nhiệm chi trả phí giao dịch cho Công Ty, tức là mức phí áp dụng cho mỗi đơn hàng thành công trên Sàn TMĐT Solv (không áp dụng cho đơn hàng bị hủy hoặc bị yêu cầu trả hàng/hoàn tiền đối với toàn bộ đơn hàng).

 

-                      Phí giao dịch được tính trên tổng giá trị thanh toán của Người mua cho đơn hàng, bao gồm tổng tiền hàng và phí vận chuyển mà Người mua thực trả. 

 

Phí giao dịch = Tổng giá trị đơn hàng x 1%

 

-                      Trong quá trình hoạt động, mức phí giao dịch có thể có sự thay đổi, và Công Ty có trách nhiệm thông báo mức phí mới cho Người bán khi có sự tăng hoặc giảm mức phí giao dịch này.

 

-                      Người bán trên Sàn TMĐT Solv có thể lựa chọn thanh toán cho Công Ty thông qua hai hình thức sau:

 

§     bằng chuyển khoản ngân hàng: Người bán có thể sử dụng các phương thức như chuyển khoản tại cây ATM, chuyển khoản online qua internet banking hoặc nộp tiền vào ngân hàng để thanh toán phí giao dịch Sàn cho Công Ty.

 

§     bằng tiền mặt: Người bán có thể đến địa chỉ sau để thanh toán phí giao dịch Sàn trực tiếp cho Công Ty:

Nơi tiếp nhận: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SOLV VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở: L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại liên hệ: (028) 7100 1100

 

(iii)            Đảm bảo an toàn giao dịch

 

-                      Công Ty sử dụng các dịch vụ để bảo vệ thông tin về nội dung mà Người bán đăng sản phẩm trên Sàn TMĐT Solv. Để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh, Người bán phải cung cấp thông tin đầy đủ (tên, địa chỉ, số điện thoại, email).

 

-                      Người mua không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng email hoặc hình thức liên lạc khác, Công Ty không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro nào có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của Người mua.

 

-                      Trong trường hợp Người mua liên hệ trực tiếp với Người bán và không thông qua Sàn TMĐT Solv thì Người mua phải cân nhắc và cẩn trọng trong việc giao tiền trước cho Người bán. Sàn sẽ không chịu trách nhiệm nếu phát sinh tranh chấp do việc Người mua tự liên hệ Người bán trực tiếp mà không thông qua Sàn TMĐT Solv. 

 

-                      Người mua tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Sàn TMĐT Solv. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm hại hệ thống website Sàn TMĐT Solv của Công Ty. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan.  

 

-                      Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp phải cung cấp do pháp luật quy định và/hoặc khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

 

9.                  Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng

 

Thông tin cá nhân của người dùng sẽ được Công Ty thu thập, lưu trữ, sử dụng, xử lý và sử dụng trong phạm vi và tuân theo các quy định của Chính sách quyền riêng tư tại Phụ lục I đính kèm theo Quy chế này.

 

a)      Phạm vi thu thập thông tin cá nhân;

 

-                      Thông Tin Được Người Dùng Cung Cấp: Công Ty nhận Dữ Liệu Người Dùng mà người dùng cung cấp cho Công Ty khi người dùng truy cập vào Nền Tảng hoặc sử dụng Dịch Vụ SOLV. Thông tin mà người dùng có thể cung cấp cho Công Ty bao gồm nhưng không giới hạn tên, quốc tịch, tiểu bang / thành phố cư trú, địa chỉ cư trú, địa chỉ e-mail, ngày sinh, giới tính, số liên lạc / số điện thoại di động, chi tiết tài khoản ngân hàng, hình ảnh gần đây, hình ảnh chữ ký, mã số thuế và các tài liệu xác minh người dùng khác bao gồm danh tính và bằng chứng nhận dạng khác do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.  Người dùng đồng ý rằng Dữ Liệu Người Dùng của người dùng được cung cấp cho Công Ty là chính xác và không gây hiểu lầm, và người dùng sẽ cập nhật và thông báo cho Công Ty về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến dữ liệu đó.

 

-                      Thông Tin Mà Công Ty Tự Thu Thập: Ngoài thông tin mà người dùng cung cấp cho Công Ty, Công Ty tự động thu thập một số thông tin nhất định về cách người dùng truy cập và tương tác với Nền Tảng và Dịch Vụ SOLV ("Thông Tin Sử Dụng"). Thông Tin Sử Dụng này là một phần quan trọng trong cách Công Ty cải thiện trải nghiệm của người dùng trên Nền Tảng và cung cấp cho người dùng các dịch vụ được cá nhân hóa hơn. Công Ty có thể sử dụng các công nghệ khác nhau để thu thập và lưu trữ Thông Tin Sử Dụng này liên quan đến Dịch Vụ SOLV.  Những công nghệ này có thể bao gồm cookie, bộ nhớ web của trình duyệt (ví dụ: HTML5), đèn hiệu web (web beacons) và các công nghệ tương tự. Có ba (3) loại Thông Tin Sử Dụng mà Công Ty có thể thu thập:

 

(a)               Thông Tin Thiết Bị. Đây là thông tin về cách người dùng truy cập Dịch Vụ SOLV,  như hệ điều hành, mẫu phần cứng, loại/phiên bản ứng dụng hoặc trình duyệt, và số định danh duy nhất được liên kết với thiết bị của người dùng.

 

(b)               Thông Tin Đăng Nhập. Có một số phần thông tin nhất định mà Công Ty tự động thu thập trong nhật ký hệ thống hoặc các tệp tương tự về cách người dùng tương tác với Dịch Vụ SOLV, chẳng hạn như tính năng nào người dùng truy cập hoặc nhấp vào. Thông Tin Đăng Nhập này cũng có thể bao gồm địa chỉ IP, cấu hình trình duyệt hoặc thiết bị, ngày và giờ truy cập và thông tin cookie.

 

(c)               Thông Tin Địa Điểm. Công Ty có thể sử dụng một số thông tin nhất định như địa chỉ IP của người dùng hoặc Thông Tin Thiết Bị hoặc Thông Tin Đăng Nhập để ước tính vị trí của người dùng (ví dụ: thành phố hoặc tiểu bang của người dùng). Công Ty cũng có thể yêu cầu sử dụng các dịch vụ hỗ trợ vị trí trên thiết bị của người dùng (thường cung cấp chi tiết điểm truy cập GPS hoặc Wi-Fi) để nâng cao dịch vụ của Công Ty. Tuy nhiên, Công Ty sẽ chỉ sử dụng các dịch vụ hỗ trợ vị trí này trên thiết bị của người dùng khi có sự đồng ý của người dùng.

 

-                      Thông Tin Thu Được Từ Chức Năng Đèn Hiệu Web Và Nút Bấm Của Bên Thứ Ba:  Công Ty có thể hiển thị nội dung của  bên thứ ba trên Nền Tảng, bao gồm cả quảng cáo của bên thứ ba. Nội dung của bên thứ ba có thể sử dụng cookie, đèn hiệu web hoặc các cơ chế khác để thu thập dữ liệu liên quan đến việc người dùng xem nội dung của bên thứ ba trên Nền Tảng. Ngoài ra, Công Ty có thể triển khai chức năng các nút bấm của bên thứ ba (chẳng hạn như nút "thích" hoặc "chia sẻ", nút truyền thông xã hội, v.v.) có thể hoạt động như đèn hiệu web ngay cả khi người dùng không tương tác với nút. Thông Tin Thu Được Từ Chức Năng Đèn Hiệu Web Và Nút Bấm Của Bên Thứ Ba được thu thập trực tiếp bởi các bên thứ ba này, không phải bởi Công Ty. Thông tin do bên thứ ba thu thập theo cách này phải tuân theo chính sách thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu của chính bên thứ ba đó.

 

-                      Thông Tin Từ Các Nguồn Khác: Nhiều tính năng của Công Ty dựa trên thông tin về người dùng mà Công Ty thu thập từ Đối Tác hoặc các bên khác, chẳng hạn như thông tin về người dùng liên quan đến thuế hàng hóa và dịch vụ, báo cáo thuế thu nhập, thông tin công ty của người dùng, v.v. từ hồ sơ được lưu giữ bởi cơ quan thuế và các cơ quan có thẩm quyền khác hoặc bởi Đối Tác của Công Ty.

 

b)     Phạm vi sử dụng thông tin:

 

Công Ty sử dụng Dữ Liệu Người Dùng với nhiều mục đích khác nhau khi cung cấp Dịch Vụ SOLV và điều hành doanh nghiệp của mình, bao gồm những mục đích sau:

 

-                      Để vận hành, duy trì, nâng cao và cung cấp tất cả các tính năng của Dịch Vụ SOLV, để cung cấp các dịch vụ và thông tin mà người dùng yêu cầu, để trả lời các nhận xét và câu hỏi và mặt khác để cung cấp sự hỗ trợ cho Người Dùng, đồng thời xử lý và cung cấp các mục nhập và giải thưởng liên quan đến các chương trình khuyến mại có thể được cung cấp tùy từng thời điểm trên Nền Tảng.

 

-                      Để đào tạo,  giám sát chất lượng, và cho mục đích pháp lý và tuân thủ.

 

-                      Để hiểu và phân tích xu hướng sử dụng và sở thích của Người Dùng, để cải thiện Dịch Vụ SOLV và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, tính năng và chức năng mới.

-                       

-                      Để liên hệ với người dùng cho các mục đích quản trị như dịch vụ khách hàng hoặc để gửi thông tin liên lạc, bao gồm cập nhật về các chương trình khuyến mãi và sự kiện, liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ do Công Ty và các bên thứ ba cung cấp và người dùng đồng ý nhận các thông tin liên lạc đó bằng cách đồng ý với các điều khoản này.

 

-                      Công Ty có thể sử dụng cookie và thông tin được thu thập tự động để: (i) cá nhân hóa Dịch Vụ SOLV, chẳng hạn như ghi nhớ thông tin về người dùng để người dùng không phải nhập lại thông tin đó trong khi truy cập hoặc trong lần tiếp theo người dùng truy cập Nền Tảng; (ii) cung cấp quảng cáo, nội dung và thông tin tùy chỉnh; (iii) giám sát và phân tích tính hiệu quả của Dịch Vụ SOLV và các hoạt động tiếp thị của bên thứ ba; (iv) theo dõi các chỉ số sử dụng trang web tổng hợp như tổng số Người Dùng, các tính năng được sử dụng và các trang đã xem; và (v) theo dõi các tương tác, nội dung gửi, trạng thái hoặc các hoạt động khác của người dùng trên Nền Tảng.

 

c)      Thời gian lưu trữ thông tin:

 

Công Ty sẽ không lưu giữ Dữ Liệu Người Dùng mà người dùng cung cấp lâu hơn mức cần thiết cho các mục đích mà các thông tin đó có thể được sử dụng hợp pháp hoặc được yêu cầu theo Luật Áp Dụng. Khi hủy kích hoạt Tài Khoản của người dùng theo Điều Khoản Dịch Vụ, Công Ty sẽ ngừng sử dụng và lưu giữ bất kỳ Dữ Liệu Người Dùng nào để thực hiện nghĩa vụ của Công Ty theo Luật Áp Dụng.

 

d)     Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

 

Trừ khi được mô tả trong Chính Sách này, Công Ty sẽ không tiết lộ Dữ Liệu Người Dùng dùng cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của người dùng. Theo đây, người dùng đồng ý rằng Công Ty có thể tiết lộ thông tin cho các bên thứ ba trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam (nếu có) trong các trường hợp sau:

 

-                      Đối với hàng hóa hoặc dịch vụ mà người dùng được cung cấp từ bên thứ ba, Công Ty cung cấp Dữ Liệu Người Dùng của người dùng cho những Người Dùng khác hoặc bên thứ ba để cho phép họ cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho người dùng thông qua Nền Tảng. Ngoài ra, Công Ty có thể chia sẻ Dữ Liệu Người Dùng của người dùng cho các Đối Tác mà Công Ty nhận một số dịch vụ nhất định liên quan đến Nền Tảng và/hoặc Dịch Vụ SOLV mà Công Ty cung cấp cho người dùng.

 

-                      Khi Công Ty cộng tác với các bên thứ ba để cung cấp hoặc cải thiện Dịch Vụ SOLV - Công Ty có thể làm việc với các bên thứ ba khác để cung cấp  phát triển trang web và ứng dụng, lưu trữ, bảo trì và các dịch vụ khác cho Công Ty. Các bên thứ ba này có thể có quyền truy cập hoặc xử lý thông tin về bạn như một phần của việc cung cấp các dịch vụ đó cho Công Ty. Nói chung, Công Ty giới hạn thông tin được cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ này ở mức cần thiết một cách hợp lý để họ thực hiện các chức năng của mình và Công Ty yêu cầu họ đồng ý bảo vệ tính bảo mật của thông tin đó.

 

-                      Là một phần của thay đổi công ty – Dữ Liệu Người Dùng của bạn có thể được tiết lộ và chuyển giao cho người mua, người kế thừa hoặc người được chuyển nhượng như một phần của bất kỳ hoạt động sáp nhập, mua lại, tài trợ bằng nợ, bán tài sản hoặc giao dịch tương tự nào, hoặc trong trường hợp mất khả năng thanh toán, phá sản hoặc tiếp quản, trong đó thông tin được chuyển cho một hoặc nhiều bên thứ ba như một trong những tài sản kinh doanh của Công Ty.

 

-                      Mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị - Công Ty có thể cung cấp một số thông tin tổng hợp, thu thập tự động hoặc phi cá nhân nhất định cho các bên thứ ba cho các mục đích khác nhau, bao gồm (i) tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo khác nhau; (ii) cho mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị; hoặc (iii) để hỗ trợ các bên đó hiểu sở thích, thói quen và mô hình sử dụng của Người Dùng đối với một số chương trình, nội dung, dịch vụ, quảng cáo, khuyến mại và/hoặc chức năng nhất định có sẵn thông qua Dịch Vụ SOLV.

 

-                      Vì lý do pháp lý - Công Ty có thể tiết lộ Dữ Liệu Người Dùng của người dùng nếu được yêu cầu làm như vậy theo Luật Áp Dụng hoặc với thiện chí rằng hành động đó là cần thiết để tuân thủ Luật Áp Dụng, theo lệnh của tòa án, trát đòi hầu tòa hoặc lệnh của chính phủ, hoặc để hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác.

 

-                      Với sự chấp thuận của người dùng  - Có thể có những bối cảnh hạn chế khác trong đó Công Ty chia sẻ các loại Dữ Liệu Người Dùng cụ thể với sự chấp thuận của người dùng.

 

e)      Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;

 

Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân, người dùng có thể liên hệ đơn vị thu thập và quản lý thông tin - Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Solv Việt Nam, địa chỉ trụ sở: L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam tại:  hotro@solv.vn hoặc điện thoại (028) 7100 1100 để được giải đáp.

 

f)       Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin

 

Trong trường hợp cần tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin, vui lòng truy cập https://solvvietnam.com và thực hiện chỉnh sửa tương ứng tại mục “Thông tin cá nhân”.

 

10.              Quản lý thông tin trên Sàn TMĐT Solv

 

10.1.        Quy định chung đối với Người dùng

 

-                      Người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn TMĐT Solv về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 

-                      Người dùng không sử dụng dịch vụ của Sàn TMĐT Solv vào những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn TMĐT Solv hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì Người dùng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

 

-                      Người dùng không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn TMĐT Solv cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Sàn TMĐT Solv.

 

-                      Người dùng không được hành động gây mất uy tín của Sàn TMĐT Solv dưới mọi hình thức, như gây mất đoàn kết giữa những Người dùng bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn TMĐT Solv.

 

10.2.        Quản lý thông tin Người bán trên Sàn TMĐT Solv

 

-                      Người bán phải cung cấp thông tin như tên đơn vị, mã số/ngày cấp/nơi cấp giấy phép kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy chứng nhận hoạt động, địa chỉ hoạt động, email, số điện thoại liên hệ, họ và tên người đại diện theo pháp luật (đối với trường hợp Người bán là tổ chức) hoặc họ tên, số/ngày cấp/nơi cấp giấy tờ pháp lý cá nhân, mã số thuế cá nhân, địa chỉ cư trú/địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại liên hệ (đối với trường hợp Người bán là cá nhân) để Sàn TMĐT Solv xác thực thông tin Người bán.

 

-                      Sau khi kiểm tra, xác thực thông tin, Sàn TMĐT Solv sẽ ký hợp đồng và duyệt đăng ký tài khoản, nếu thông tin không rõ ràng hoặc chưa được xác thực thì Sàn TMĐT Solv sẽ không ký hợp đồng cung ứng dịch vụ sàn thương mại điện tử với Người bán.

 

-                      Sau khi được cấp tài khoản, Người bán mới có thể đăng tải thông tin sản phẩm của mình. Sàn TMĐT Solv sẽ có toàn quyền loại bỏ các thông tin của Người dùng nếu thông tin vi phạm pháp luật, Quy chế, chính sách, quy định của Sàn và sẽ áp dụng các hình thức phạt, yêu cầu bồi thường như được nêu trong các chính sách, quy định của Sàn và/hoặc quy định của pháp luật. Các thông tin không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc Sàn TMĐT Solv chuyển sang chuyên mục khác được cho là hợp lý. Sàn TMĐT Solv giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ thông tin đã đăng trên trang Sàn TMĐT Solv mà không cần báo trước. 

 

10.3.        Quản lý thông tin sản phẩm trên Sàn TMĐT Solv

 

(i)                 Danh mục các sản phẩm bị cấm bán trên Sàn

 

Số thứ tự

Các sản phẩm bị cấm trên Sàn

1

Tiền tệ, tiền giả, con dấu giả, thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ

2

Hàng vi phạm bản quyền: Hàng nhái, hàng giả, bản sao trái phép của một sản phẩm hay hiện vật mà có thể vi phạm quyền tác giả, quyền thương hiệu, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của các bên thứ ba.

3

Các chất ma túy (bao gồm cả ma túy tổng hợp), thuốc các loại, thuốc kích dục,...

4

Động vật và chế phẩm từ động vật (bao gồm động vật hoang dã) như: ngà voi, sừng tê giác, cao hổ v.v

5

Đồ cổ và các tạo tác nghệ thuật

6

Mỹ phẩm đã qua sử dụng

7

Các thiết bị giám sát điện tử và thiết bị điện tử khác như thiết bị chia cáp truyền hình, máy quét radar, thiết bị điều khiển tín hiệu giao thông, thiết bị nghe lén.

8

Các mặt hàng bị cấm vận

9

Súng, vũ khí và các sản phẩm có hình dạng giống vũ khí. Các loại đồ chơi có hình dáng giống như các loại súng. Giống lựu đạn, bom, mìn

10

Súng nén bằng hơi nước hoặc lò-xo bắn đạn nhựa hoặc các loại đạn khác. Súng bắn nước, hơi nước; súng bắn phát quang hoặc bắn gây tiếng nổ

11

Giống kiếm, mác, lê, dao găm, cung nỏ (làm bằng các loại vật liệu kể cả gỗ, tre, giấy nén,...). Các loại đồ chơi có hình dáng giống các loại vũ khí khác

12

Các loại pháo: Pháo nổ, pháo hoa, pháo đập, đạn đập làm bằng thuốc pháo hoặc bằng các loại vật liệu khác có thể gây cháy, bỏng. Đồ chơi tình dục, công cụ hỗ trợ tình dục (sex toy) các loại

13

Thực phẩm thuốc: Các mặt hàng được giới thiệu là có tác dụng trong chẩn đoán, cứu chữa, điều trị hoặc phòng ngừa bệnh ở người hoặc động vật; có tác dụng tránh thai, gây mê, hoặc ức chế/chấm dứt/tăng cường chức năng sinh lý tạm thời hoặc lâu dài (ví dụ: dược phẩm, thuốc giảm cân không nhãn mác xuất xứ hoặc nhãn mác sai)

14

Thực phẩm có hại:Thực phẩm có chứa thành phần bị cấm hoặc vượt quá tỷ lệ cho phép; thực phẩm bị pha trộn mà không thông báo đầy đủ cho người mua trước thời điểm giao dịch.

15

Các chế phẩm từ sữa chưa tiệt trùng

16

Nấm dại

17

Bất kỳ mặt hàng thực phẩm nào gây hại cho sức khỏe con người

 

 

(ii)              Quy định chung:

 

-                      Danh sách sản phẩm được phép giao dịch tại Sàn TMĐT Solv: Các hàng hóa và dịch vụ hợp pháp, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và được phép lưu thông theo quy định pháp luật.

 

-                      Danh sách sản phẩm không được phép giao dịch tại Sàn TMĐT Solv: Các hàng hóa và dịch vụ bị cấm theo quy định pháp luật;

 

-                      Người bán phải cung cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong trường hợp pháp luật yêu cầu;

 

-                      Người bán đảm bảo giao đúng chất lượng, đủ số lượng hàng hóa và dịch vụ, nguồn gốc xuất xứ như đã mô tả và cam kết với Sàn TMĐT Solv. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa và dịch vụ của mình trên Sàn TMĐT Solv và các đối tác của Sàn TMĐT Solv.

 

-                      Người bán phải cung cấp cho Người mua và Sàn TMĐT Solv những chính sách đổi/trả và bảo hành rõ ràng, hợp lý và có trách nhiệm thông báo trên mô tả sản phẩm mỗi khi có thay đổi hoặc cập nhật.

 

-                      Người bán phải cam kết thực hiện đúng các quy định xử lý đơn hàng, chuẩn bị đóng gói, vận chuyển hàng hóa, phối hợp tích cực cùng Sàn TMĐT Solv chăm sóc và giải quyết các khiếu nại phát sinh trong suốt quá trình tham gia bán hàng tại Sàn TMĐT Solv. 

 

(iii)            Thông tin về sản phẩm cụ thể

 

-                      Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa: tên hàng hóa, tên và địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm về hàng hóa, xuất xứ, và các nội dung khác liên quan đến từng sản phẩm mà pháp luật quy định phải thể hiện trên nhãn hàng hóa.

 

(iv)             Các hành vi cấm trong hoạt động đăng tải thông tin trên Sàn TMĐT Solv

 

-                      Sàn TMĐT Solv nghiêm cấm các hành vi đăng tải thông tin của Người bán như sau:

 

§     Cấm mượn tài khoản Người dùng khác để đăng tải thông tin trên Sàn;

§     Cấm mượn thông tin của doanh nghiệp khác để đăng ký và bán hàng trên Sàn;

§     Cấm đăng tải các thông tin thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam;

§     Cấm đăng tải các thông tin xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân;

§     Cấm đăng tải các thông tin có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép;

§     Cấm đăng tải các thông tin bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác;

§     Cấm đăng tải các thông tin có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh;

§     Cấm đăng tải các thông tin quảng cáo vi phạm pháp luật về quảng cáo và về sở hữu trí tuệ; và

§     Cấm các hành vi khác vi phạm pháp luật, và trường hợp quy định pháp luật có thay đổi thì Người bán cần áp dụng và tuân thủ theo sự thay đổi đó.

 

-                      Sàn TMĐT Solv nghiêm cấm các hành vi đăng tải thông tin của sản phẩm như sau:

 

§     Cấm đăng tải các thông tin không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm liên quan đến số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại; và

§     Cấm đăng bán các sản phẩm hết hạn sử dụng, sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, sản phẩm là tiền chất ma túy hay không được phép kinh doanh tại Việt Nam.

 

11.              Cơ chế rà soát, kiểm soát về quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm trên Sàn TMĐT Solv

 

11.1.        Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

 

-                      Hành vi đăng bán bị nghi ngờ xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan, bao gồm các hành vi như dưới đây:

 

§     Đặt tên shop/gian hàng, hình ảnh đại diện của shop/gian hàng có chứa thông tin, hình ảnh sao chép (toàn bộ hoặc một phần) tác phẩm đang được bảo hộ của chủ thể quyền mà không có sự cho phép của chủ thể quyền;

§     Sản phẩm đăng bán là hàng hóa và dịch vụ có chứa yếu tố xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ;

§     Đăng bán hàng hóa và dịch vụ có chứa thông tin, hình ảnh, nội dung sao chép (toàn bộ hoặc một phần) tác phẩm đang được bảo hộ của chủ thể quyền mà không có sự cho phép của chủ thể quyền hoặc người được cấp quyền sử dụng hợp pháp tác phẩm tại Việt Nam, ví dụ như sử dụng nội dung mô tả sản phẩm, hình ảnh minh họa, video minh họa sao chép hình ảnh, video của chủ thể quyền; và

§     Các hành vi khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

 

-                      Đối với các hàng hóa và dịch vụ bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, bao gồm:

 

§     Sản phẩm đăng bán có chứa thông tin, hình ảnh, video trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, kiểu dáng, sáng chế của chủ thể quyền mà không có sự cho phép của chủ thể quyền hoặc người được chủ thể quyền cấp quyền sử dụng tại Việt Nam; và

§     Các hành vi khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

 

11.2.        Tài liệu chứng minh khi có yêu cầu về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

 

-                      Chủ thể có quyền yêu cầu Sàn TMĐT Solv xử lý các bài đăng bán bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bao gồm: chủ sở hữu hợp pháp quyền sở hữu trí tuệ hoặc người được chủ sở hữu hợp pháp quyền sở hữu trí tuệ cấp quyền sử dụng theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, hoặc người đại diện hợp pháp của các chủ thể này theo quy định của pháp luật về đại diện.

 

-                      Để gửi khiếu nại yêu cầu xử lý hành vi bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên Sàn TMĐT Solv, chủ thể có quyền cần cung cấp đầy đủ thông tin và cung cấp tài liệu chứng minh về quyền của mình bao gồm:

 

§     Tài liệu chứng minh là chủ sở hữu quyền sử hữu trí tuệ: văn bằng, giấy chứng nhận bản quyền, tài liệu giám định, giấy tờ chứng thực cá nhân, giấy phép kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/các giấy chứng nhận hoạt động có liên quan, v.v.;

§     Thông tin chi tiết của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ: họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, email, v.v.; và

§     Văn bản ủy quyền giải quyết thủ tục (nếu có).

 

11.3.        Quy trình xử lý khi có xâm phạm về quyền sở hữu trí tuệ

 

(i)                 Thẩm quyền tiếp nhận yêu cầu xử lý:

 

§     Đơn vị tiếp nhận: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Solv Việt Nam

§     Địa chỉ: L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

§     Điện thoại: (028) 7100 1100

§     Email: hotro@solv.vn

 

(ii)              Trình tự xử lý yêu cầu

 

Bước 1: Chủ thể có quyền gửi khiếu nại tới ban quản lý Sàn

 

Bước 2: Xử lý yêu cầu

 

-                      Dù khiếu nại với bất cứ lý do gì, trong trường hợp chủ thể quyền chưa cung cấp đầy đủ tài liệu (như được liệt kê tại Mục III.11.2 nêu trên), trong thời hạn 24 giờ ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu của chủ thể quyền, Sàn TMĐT Solv sẽ thông báo và yêu cầu chủ thể quyền bổ sung thông tin và tài liệu như đã hướng dẫn.

 

-                      Trong trường hợp chủ thể quyền bổ sung thông tin và tài liệu liên quan nhưng vẫn không đáp ứng với hướng dẫn, chính sách của Sàn TMĐT Solv thì Sàn TMĐT Solv sẽ yêu cầu Chủ thể quyền thực hiện bổ sung thêm một lần nữa. Sau 30 ngày kể từ ngày yêu cầu bổ sung, trong trường hợp chủ thể quyền vẫn không đáp ứng với các hướng dẫn, chính sách của Sàn TMĐT Solv thì Sàn TMĐT Solv sẽ chấm dứt xử lý yêu cầu của chủ thể quyền. Việc xử lý yêu cầu của chủ thể quyền (nếu chủ thể quyền tiếp tục có yêu cầu) sẽ được coi là yêu cầu mới và chủ thể quyền phải thực hiện lại các thủ tục như ban đầu. 

 

-                      Trong trường hợp chủ thể quyền bổ sung đủ thông tin và tài liệu và đáp ứng yêu cầu của Sàn TMĐT Solv:

 

§     Đối với khiếu nại về hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc khiếu nại về hàng giả, trong thời hạn 07 – 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của chủ thể quyền và nếu chủ thể quyền cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu chứng minh hành vi xâm phạm quyền của bên bị khiếu nại, Sàn TMĐT Solv sẽ thực hiện các biện pháp xử lý hành vi vi phạm của bên bị khiếu nại, và bài đăng bán có chứa yếu tố vi phạm sẽ bị ẩn hoặc xóa tùy theo tính chất và/hoặc mức độ vi phạm của hành vi. Theo đó, Sàn TMĐT Solv sẽ thông báo cho chủ thể quyền về kết quả xử lý trong thời hạn 03 – 05 ngày làm việc kể từ ngày Sàn TMĐT Solv thực hiện biện pháp xử lý đối với bên bị khiếu nại.

 

§     Đối với khiếu nại về hàng giả, trường hợp chủ thể quyền đã cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu nhưng chưa đủ để chứng minh hành vi vi phạm của bên bị khiếu nại, trong thời hạn 7 ngày làm việc, Sàn TMĐT Solv sẽ thông báo cho bên bị khiếu nại để yêu cầu bên bị khiếu nại cung cấp tài liệu, thông tin chứng minh bên bị khiếu nại tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ. Bên bị khiếu nại có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu trong thời hạn do Sàn TMĐT Solv quy định.

 

-                      Trong trường hợp bên bị khiếu nại có cung cấp nhưng không đủ để chứng minh bên bị khiếu nại không thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc không cung cấp đủ thông tin và tài liệu trong thời hạn do Sàn TMĐT Solv yêu cầu thì bên bị khiếu nại sẽ bị Sàn TMĐT Solv áp dụng biện pháp xử lý vi phạm như được quy định, và bài đăng bán có chứa yếu tố vi phạm sẽ bị ẩn hoặc xóa tùy theo tính chất và/hoặc mức độ của hành vi vi phạm. Sàn TMĐT Solv sẽ thông báo cho chủ thể quyền về kết quả xử lý.

 

-                      Trong trường hợp bên bị khiếu nại cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh bên bị khiếu nại không thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Sàn TMĐT Solv sẽ từ chối yêu cầu của bên khiếu nại và thông báo cho bên khiếu nại về kết quả xử lý.

 

-                      Trong trường hợp tài liệu và chứng cứ của bên bị khiếu nại cũng như tài liệu và chứng cứ của chủ thể quyền cung cấp không đủ để Sàn TMĐT Solv đưa ra kết luận hoặc mặc dù bên bị khiếu nại cung cấp được chứng cứ và tài liệu nhưng chủ thể quyền vẫn khẳng định các tài liệu và chứng cứ đó không hợp lệ mà Sàn TMĐT Solv không có đủ chuyên môn hay căn cứ xác đáng để kết luận, thì Sàn TMĐT Solv sẽ yêu cầu chủ thể quyền và bên bị khiếu nại giải quyết vụ việc tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 

11.4.        Các chế tài xử lý vi phạm

 

Các hành vi vi phạm về sở hữu trí tuệ sẽ được Sàn TMĐT Solv xử lý như sau:

-                      Khóa hoặc phong tỏa tài khoản/ khóa hoặc phong tỏa một phần tính năng của tài khoản khi thuộc một trong các trường hợp sau:

 

§     Có các hành vi không trung thực, lừa đảo;

§     Tạo đơn hàng ảo hoặc đánh giá ảo;

§     Người bán tự tạo tài khoản và đặt hàng của chính mình nhằm lợi dụng các chương trình của Sàn TMĐT Solv;

§     Một Người dùng tạo nhiều tài khoản nhằm mục đích trục lợi;

§     Người mua thường xuyên đặt hàng nhưng không nhận hàng; hoặc

§     Vi phạm Quy chế hoạt động của Sàn TMĐT Solv;

 

-                      Tạm khóa hoặc phong tỏa tài khoản sẽ chấm dứt khi có một trong các điều kiện sau:

 

§     Có văn bản/thông báo từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc tất cả các giao dịch được thực hiện trên tài khoản là hợp pháp hoặc các tranh chấp về tài khoản đã được giải quyết hoặc yêu cầu chấm dứt phong tỏa tài khoản được chấp nhận; hoặc

§     Sau khi Sàn TMĐT Solv kiểm tra các giấy tờ/thông tin do Người dùng cung cấp chứng minh việc mua hàng (hóa đơn, hình ảnh sản phẩm đã mua...), Sàn TMĐT Solv sẽ toàn quyền quyết định chấm dứt hoặc tiếp tục việc tạm khóa/ phong tỏa tài khoản. 

 

-                      Đóng/ khóa tài khoản vĩnh viễn khi thuộc một trong các trường hợp sau:

 

§     Sàn TMĐT Solv không nhận được bất kỳ phản hồi nào trong vòng 30 ngày kể từ khi gửi thông báo giới hạn tài khoản;

§     Yêu cầu khôi phục tài khoản không được Sàn TMĐT Solv chấp thuận;

§     Khi tài khoản của Người dùng không hoạt động từ 01 năm trở lên; hoặc

§     Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

 

12.               Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

 

-                      Công Ty cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Sàn TMĐT Solv, Sàn TMĐT Solv sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho Người mua.

 

-                      Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn TMĐT Solv, Người dùng bắt buộc phải thực hiện đúng theo các quy trình Sàn hướng dẫn.

 

-                      Ban quản lý Sàn TMĐT Solv cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho Người dùng tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến việc Người dùng không thể tham gia giao dịch được thì Người dùng phải thông báo cho ban quản lý Sàn thông qua các kênh hỗ trợ như hotline, email, website, v.v... Sàn TMĐT Solv sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các Người dùng tham gia. 

 

-                      Tuy nhiên, ban quản lý Sàn TMĐT Solv sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của Người dùng không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

 

13.              Quyền và trách nhiệm của Công Ty

 

13.1               Quyền của Công Ty

 

-                      Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh Người dùng cung cấp thông tin cho Sàn TMĐT Solv không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay các quy định của Sàn TMĐT Solv thì Sàn TMĐT Solv có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên;

 

-                      Ban quản lý Sàn TMĐT Solv có thể chấm dứt quyền Người dùng và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của những Người dùng này trong trường hợp Người dùng vi phạm các Quy chế của Sàn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn TMĐT Solv; 

 

-                      Ban quản lý Sàn TMĐT Solv có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của Người dùng nếu phát hiện Người dùng có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với những Người dùng khác, hoặc vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ của Người dùng thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết hiệu lực và theo đó bị chấm dứt;

 

-                      Ban quản lý Sàn TMĐT Solv giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn TMĐT Solv theo các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Công Ty. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên;

 

-                      Ban quản lý Sàn TMĐT Solv được quyền thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho Người dùng theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn TMĐT Solv và sẽ báo trước cho Người dùng trong vòng 07 ngày trước khi các thay đổi này có hiệu lực;

 

13.2               Trách nhiệm của Công Ty

 

-                      Ban hành các quy định, thủ tục và các điều kiện bắt buộc áp dụng cho Người dùng tham gia Sàn TMĐT Solv;

 

-                      Đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định pháp luật và công bố các thông tin về người sở hữu website theo quy định pháp luật trên trang chủ website.

 

-                      Xây dựng và công bố công khai trên website quy chế hoạt động của Sàn TMĐT Solv theo quy định pháp luật, theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên Sàn TMĐT Solv;

 

-                      Yêu cầu người bán trên Sàn TMĐT Solv cung cấp thông tin theo quy định pháp luật khi đăng ký sử dụng dịch vụ. Với người bán nước ngoài, các tên riêng được phiên âm tiếng Việt hoặc thể hiện bằng ký tự La tinh;

 

-                      Ban quản lý Sàn TMĐT Solv có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của Người bán trên Sàn TMĐT Solv được thực hiện chính xác, đầy đủ;

 

-                      Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia Sàn TMĐT Solv và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;

 

-                      Thiết lập cơ chế cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện được quy trình giao kết hợp đồng mua bán trên Sàn;

 

-                      Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân và thông tin cá nhân của Người dùng;

 

-                      Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên Sàn TMĐT Solv.

 

o   Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, thuộc ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật;

o   Gỡ bỏ thông tin về hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

o   Phối hợp với các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy trình, thủ tục công bố tại Quy chế hoạt động của Sàn TMĐT Solv;

o   Cảnh cáo hoặc từ chối cung cấp dịch vụ có thời hạn hoặc vĩnh viễn đối với những cá nhân, thương nhân, tổ chức có hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật;

o   Các biện pháp khác theo Quy chế hoạt động của Sàn TMĐT Solv.

 

-                      Hỗ trợ cơ quan quản lý Nhà nước điều tra, xử lý các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật và giải quyết tranh chấp, khiếu nại.

 

o   Cung cấp thông tin về đối tượng có dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật trên Sàn TMĐT Solv cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện hoặc nhận được các thông tin nêu trên;

o   Thường xuyên cập nhật từ khóa theo khuyến cáo từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và lọc thông tin theo từ khóa trước khi thông tin về hàng hóa, dịch vụ hiển thị trên website;

o   Tiếp nhận, phản hồi thông tin để giải quyết khiếu nại, phản ánh và tranh chấp liên quan đến sàn giao dịch thương mại điện tử tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ online.gov.vn.

 

-                      Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Sàn TMĐT Solv. Khi Khách hàng trên Sàn TMĐT Solv phát sinh mâu thuẫn với Người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, Sàn TMĐT Solv phải cung cấp cho Khách hàng thông tin về Người bán, tích cực hỗ trợ Khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình;

 

-                      Ban quản lý Sàn TMĐT Solv công khai cơ chế tiếp nhận yêu cầu và cung cấp thông tin trực tuyến cho cơ quan quản lý Nhà nước về các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

 

14.              Quyền và trách nhiệm của các bên tham gia Sàn TMĐT Solv

 

14.1.        Quyền và trách nhiệm của Người bán trên Sàn TMĐT Solv

 

Quyền của người bán trên solvvietnam.com

 

-                      Có quyền đượcbán hàng hóa trên Sàn TMĐT Solv, sau khi đăng ký trở thành Người bán và được Sàn TMĐT Solv đồng ý.

 

-                      Có quyền đóng góp ý kiến bằng thư, email hoặc gọi điện cho Sàn TMĐT Solv trong quá trình hoạt động.

 

Trách nhiệm của người bán trên solvvietnam.com

 

-                      Có trách nhiệm phải cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin như tên đơn vị, mã số/ngày cấp/nơi cấp giấy phép kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/các giấy chứng nhận hoạt động, địa chỉ hoạt động, email, số điện thoại liên hệ, họ và tên người đại diện theo pháp luật (đối với trường hợp Người bán là tổ chức) hoặc họ tên, số/ngày cấp/nơi cấp giấy tờ pháp lý cá nhân, mã số thuế cá nhân, địa chỉ cư trú/địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại liên hệ (đối với trường hợp Người bán là cá nhân) khi đăng ký sử dụng dịch vụ.

 

-                      Người bán có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, hàng hóa và dịch vụ (bao gồm thông tin về hàng hóa, dịch vụ, thông tin về giá cả, thông tin về điều kiện giao dịch chung, thông tin về vận chuyển và giao nhận, thông tin về các phương thức thanh toán) theo quy định pháp luật khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Sàn TMĐT Solv.

 

-                      Người bán có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên Sàn TMĐT Solv.

 

-                      Người bán phải tuân thủ và thực hiện các quy định của pháp luật về đặt hàng trực tiếp khi tiến hành giao dịch trên Sàn TMĐT Solv được quy định cụ thể tại Mục 2, Chương 2 của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/05/2013 về thương mại điện tử.

 

-                      Người bán phải cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

 

-                      Người bán phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử Sàn TMĐT Solv.

 

-                      Người bán phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế/tài chính theo quy định của pháp luật.

 

-                      Người bán có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, hàng hóa và dịch vụ nhằm hỗ trợ Sàn TMĐT Solv trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa Người mua và Người bán diễn ra qua Sàn.

 

-                      Người bán có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Người mua nếu lỗi đó thuộc về Người bán.

 

14.2.        Quyền và trách nhiệm của Người mua trên Sàn TMĐT Solv

 

Quyền của người mua trên solvvietnam.com

 

-                      Có quyền đóng góp ý kiến bằng thư bảo đảm, email hoặc gọi điện cho Sàn TMĐT Solv trong quá trình hoạt động.

 

Trách nhiệm của người mua trên solvvietnam.com

 

-                      Người mua có trách nhiệm cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến Người mua để đảm bảo hoàn thành đơn hàng bao gồm: tên giao dịch, địa chỉ, phương thức thanh toán lựa chọn, điện thoại liên hệ.

 

-                      Chịu trách nhiệm đối với các nội dung đăng tải, các hành vi và nguyên tắc ứng xử khi tham gia cộng đồng mua bán online trên Sàn TMĐT Solv.

 

-                      Tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

 

-                      Có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn TMĐT Solv về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý. 

 

-                      Có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, hàng hóa và dịch vụ nhằm hỗ trợ Sàn TMĐT Solv trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa Người mua và Người bán diễn ra qua Sàn.

 

IV.             ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

 

-                      Quy chế này chính thức có hiệu lực thi hành ngay sau khi được đăng tải lên website Sàn TMĐT Solv.

 

-                      Công Ty có quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung của Quy chế này để phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công Ty và hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử Sàn TMĐT Solv. Khi đó, Ban quản lý Sàn TMĐT Solv sẽ thông báo công khai nội dung thay đổi trên Sàn TMĐT Solv. Quy chế sửa đổi sẽ có hiệu lực sau 05 (năm) ngày, kể từ khi thông báo về việc sửa đổi được đăng tải lên Sàn TMĐT Solv. Việc Người dùng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc Người dùng đã chấp thuận Quy chế sửa đổi này.

 

-                      Người dùng tham gia giao dịch trên sàn thương mại điện tử Sàn TMĐT Solv có trách nhiệm tuân theo các nội dung của Quy chế.

 

V.                ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

 

-                      Người dùng khi sử dụng Sàn TMĐT Solv trong giao dịch trực tuyến sẽ đồng nghĩa với việc những Người dùng có liên quan này đã chấp nhận tuân thủ theo Quy chế này (và các bản sửa đổi bổ sung của Quy chế).

 

-                      Địa chỉ liên lạc chính thức của Sàn TMĐT Solv cung cấp dịch vụ thương mại điện tử:

 

§     Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử: Sàn TMĐT Solv (thuộc Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Solv Việt Nam có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0317596060 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 06/12/2022)

 

§     Người đại diện: Mayank Chandele, Tổng Giám đốc

 

§     Địa chỉ trụ sở: L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

§     Điện thoại: (028) 7100 1100  

 

§     Email: hotro@solv.vn

 


 

 

 

 

Thay mặt và đại diện cho

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn

SOLV Việt Nam

 

 

 

 

 

 

____________________

Mayank Chandele

Tổng Giám Đốc

 


 

Phụ lục I

Chính sách quyền riêng tư (chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng)